Podcast

Romanee Rodrigues maakte voor Eens waren we vogels zes audioverhalen.

Marcia Rooker is jurist. Zij heeft zich altijd bezig gehouden met de positie van Roma en Sinti in Nederland. Zij kan zich nog steeds verwonderen over hoe in Nederland de regels worden gemaakt en wie hierbij gemoeid zijn.

‘Er is veel onwetendheid over deze groep.’ 
In het audioportret van Marcia hoor je waar deze onwetendheid toe zou kunnen leiden. 

Betje van Susteren is een muzikante. Ze is opgegroeid in de bossen van Venlo, die hebben haar gevormd. En ook, door met taal te spelen op een manier die ze in haar omgeving niet gewend waren, kon ze zijn wie ze wilde zijn.

‘Die identiteit van wie je bent in de kern, dat je dat kan behouden.’  
In het audioportret van Betje alias Lisa Weiss hoor je op welke manier zij haar eigen ik bezingt. 

Jan Pieter Koch is musicoloog en componist. Gefascineerd geraakt door het gegeven dat Roma en Sinti in de kampen muziek gebruikten om vrienden en familie buiten de kampen te waarschuwen, heeft Jan Pieter deze liederen gezocht en gevonden. Er gaat een wereld voor hem open als hij deze muziek luistert en de vertaling van de testen leest. 

‘Dat muziek iets heel wezenlijks is, een overlevingsmechanisme.’ 
In het audioportret laat Jan Pieter horen hoe dit in z’n werk ging.

Helena Franchimont is een Sintezza geboren in Nederland. Ze is opgegroeid met de verhalen die haar ‘Mami’ over WO2 vertelde. Ze raakte hierdoor nieuwsgierig en Helena heeft uiteindelijk zelf ook nog veel uitgezocht en kwam erachter dat de bevrijders van haar ‘mami’ mensen waren die nog niet in de geschiedenisboeken voorkwamen. 

‘Het is voor Sinti en Roma heel moeilijk om over bepaalde dingen te praten, er zijn heel veel taboes.’  
In het audioportret vertelt Helena dat wat ze wel wil en kan delen over haar mami. 

Amet Jasar is een Rom geboren in Moldavië. Sinds zijn 14de jaar woont hij in Nederland. 
Amet werkt al jaren met Roma en Sinti jongeren. Hij is vooral bezig om te kijken wat deze jongeren nodig hebben om stevig in het leven te kunnen staan. En wat hem opvalt, deze jongeren krijgen vooral te zien wat ze niet kunnen en dat…..wil hij anders gaan doen.

‘We praten al jaren over hetzelfde.’ 
In het audioportret vertelt Amet hoe dit te doorbreken. 

Orhan Galjus is een Rom en woont nu in Nederland. 
Orhan wijdt zijn hele leven aan het duidelijk maken dat Roma en Sinti niet voldoen aan het stereotype beeld dat er van ze wordt geschetst. Hij heeft namelijk ook zelf aan den lijve ondervonden welke gevolgen dit heeft. 

Hij weet wat er gezegd wordt: ‘Who are these people with chocolate faces?’ 
Zijn antwoord hierop is in onderstaand audioportret te horen. 

De geruisloze deportatie 

Op dinsdag 16 mei 1944 vond in het hele land een zigeunerrazzia plaats onder de Sinti- en Romagemeenschap, zo ook op het Jonas Daniël Meijerplein. Een verhaal over hoe het stigmatiserings- en etiketteringsproces van Roma en Sinti nog tot de dag van vandaag doorwerkt.


Deze podcast is gemaakt door Romanee Rodriguez in opdracht van het Amsterdams 4 en 5 mei Comite. De muziek is van Maarten Ornstein. De mix is van Peter van de Witte.